houvast elstars

2. Gezondheidsbasisprincipes

De acht wetten van gezondheid zijn de acht dokters van God. De Schepper, heeft voorzien in de eenvoudige dingen van de natuur, veel versterkende en genezende middelen.

De acht dokters van de natuur

De acht dokters van de natuur, of de acht wetten van de gezondheid, zijn middelen die voor elk van ons beschikbaar zijn. Met deze acht hulpmiddelen is ongeveer iedere ziekte te genezen !

Dit zijn de medicijnen uit God’s plan:Zuivere lucht
Eerlijke en Ongeschonden Voeding
Geloof - Zekerheid - Vertrouwen
Eenvoudige Dagelijkse Lichaamsbeweging
Natuurlijk licht en zonneschijn
In alles matigheid
Natuurlijke reiniging door Zuiver Water
Goede rust


Wanneer we deze acht gezondheidsprincipes in de praktijk brengen, brengen we ook Gods plan voor onze gezondheid in werking. Ieder ander plan is niet van God, en niet in harmonie met Zijn levenswetten.

Het is niet natuurlijk om ziek te zijn!

Waarom zijn er zo veel zieke mensen? Hebt u zich deze vraag al eens gesteld. De eerste tien jaar toen ik de gezondheidsmogelijkheden exploreerde, stelde ik mezelf aanhoudend deze vraag : waarom ben ik zo ziek, waarom zijn zoveel anderen ziek... is dit Gods wil ? Vandaag stel ik me deze vraag niet meer. Ik kan alleen maar stil zijn en in bewondering toekijken”hoe wonderlijk ik ben gemaakt”, en ik kan het met de Psalmdichter uitzingen : “Ik loof U, Here...” Vandaag ben ik niet langer in onzekerheid omtrent het waarom. In plaats daarvan verwonder ik me erover dat God in zijn wijsheid zoveel mechanismen heeft ingebouwd om te verhinderen dat we zouden kunnen bezwijken aan onze eigen levensstijl. Het verschil tussen onze levensstijl van vandaag en Gods plan is zo groot, dat je alleen verbaasd kunt zijn dat het menselijk lichaam en de natuur dit zo lang uithoudt.
De snelweg van het leven is bedekt met menselijke wrakken die leven, lijden en sterven, en zich nooit realiseren dat het grootste deel van hun lijden komt door een vrijwillige of onwetende schending van de acht wetten van de natuur. God is niet de schepper van ziekte. God wil dat de mens gezond is en een leven zonder pijn kan leiden.
Als we één van de fysieke wetten, die warmte reguleren, licht, geluid, elektriciteit of zwaartekracht breken, dan dragen we daarvan de gevolgen. Eén van deze wetten vrijwillig breken of onwetend zijn over hun bestaan is een overtreding van de wet, en we moeten daar dan natuurlijk de prijs voor betalen. Hetzelfde geldt als we de wetten van de gezondheid overtreden, de prijs is pijn, ziekte of zelfs een vroegtijdige dood.
Het kan zijn dat je dit alles niet erg sympathiek vindt van God, dat Hij moest toelaten dat we onze krachten uitputten, dat Hij ons de gelegenheid moest geven om met ons voedsel te prutsen zonder daarvoor gestraft te worden... De wetten die God in de natuur heeft gelegd gelden voor iedereen. Ze kennen geen onderscheid des persoons, ze gelden voor gezonden en zieken, voor sterken en zwakken. Hoe verder je lichaam afgedaald is op de ladder van de aftakeling en de degeneratie, hoe belangrijker het is deze principes te kennen en geen verdere roofbouw te plegen op je krachten. Wanneer je ziek bent door de overtreding van deze wetten en je zenuwenergie is zo uitgeput, dan maakt het geen verschil of je christen bent of niet. Deze weten geven geen kwijtschelding of geen korting... ze zijn er voor iedereen !
Het is niet natuurlijk om ziek te zijn. Ziekte ontstaat door het schenden van de natuurlijke wetten van het lichaam en de geest – de fysieke wetten van de gezondheid.
De enige doeltreffende manier om opnieuw gezond te worden is elke gekende oorzaak van ziekte - elk risico - te elimineren. Een opmerkzaam, oude filosoof verklaart: “De mens sterft niet, hij doodt zichzelf.” Een andere meer recente waarnemer voegt daaraan toe: “Er zijn twee redenen waardoor de mens deze prestatie volbrengt: “hij hongert zichzelf uit (verkeerde voeding) of hij vergiftigt zichzelf door het eten van bereid en geraffineerd voedsel”. Denk hierover na !

Neem verantwoordelijkheid voor je gezondheid

Het is in de meeste gevallen overbodig om te lijden. Het moet niet gebeuren. Er zijn mensen die een betere levenswijze willen en alles doen om hun gezondheid te verbeteren, en elke prijs willen betalen om hun levensduur te verlengen, en te genieten van een levenskwaliteit die ze daarvoor nooit gekend hebben. Ongelukkig voor sommigen onder hen zoeken ze het op de verkeerde plaats, terwijl anderen niet de minste noties hebben van wat tot gezondheid leidt. Ze hebben nog niet één parallel getrokken tussen voeding, levensstijl en lichaamsconditie... Sommigen zijn in het ergste stadium van gezondheids- en voedingsanalfabetisme. En anderen zijn te erg verkleefd aan hun voeding en gewoonten. Deze mensen zouden lieven sterven dan iets veranderen aan de manier waarop ze leven. Dus is lijden, pijn, en mogelijk een vroegtijdige dood meestal hun lot in het leven.

Stappen naar gezondheid – een gelukkig einde!

Een goede gezondheid is tegenwoordig zo zeldzaam, terwijl de wetenschap er maar weinig onderzoek naar doet. In plaats daarvan worden antwoorden gezocht in het bestuderen van ziekte. Maar er is een bewezen gezondheidsplan: en dat is God’s plan, de acht wetten van de natuur. Gods plan heeft altijd een gelukkig einde!

Zijn wij de “gezondste mensen ter wereld”?

Wie heeft er meer, dan om het even welke natie, meer dokters dan ons?
Wij.

Wie heeft er meer, dan om het even welke natie, meer ziekenhuizen dan wij?
Wij.

Wie heeft er meer, dan om het even welke natie, meer herstellingsoorden en klinieken dan wij.

Wie geeft er meer, dan om het even welke natie, meer geld uit aan het zoeken naar gezondheid?
Wij.

Welke natie steekt steeds meer energie in het onderzoeken van degeneratieve ziekten?
Wij.
Kan iemand zeggen dat we de “besten zijn, met het meeste” in het zoeken naar gezondheid?
In zo een machtige omgeving, met zo een welvarendheid en instellingen, zou het antwoord, wanneer we de volgende vraag stellen, onmiddellijk moeten volgen. “Welke natie is de gezondste ter wereld?”
Wij ? Neen, dat is niet zo !

Gezondheid is een schat.
Van alle tijdelijke bezittingen
is het de meest kostbare.
Welvaart, studeren en eer
zijn achterna gejaagd
ten koste van kracht en gezondheid.
Geen enkele hiervan kan geluk verzekeren,
als gezondheid ontbreekt.

Counsels on Diet and Foods - p. 20De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.